Projekt:

Nakup nove tehnološke opreme

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z novo linijo CNC obdelovalnih centrov in programske opreme SolidCam.

Pričakovani cilji projekta:

 • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
 • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
 • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
 • Povečati delež recikliranih materialov v proizvodnji tudi najbolj zahtevnih izdelkov.
 • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
 • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
 • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
 • Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
 • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala
 • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo.
 • Vrednost projekta: 280.776,06  eur
  Vrednost sofinanciranja EU: 192.137,50 eur
  Trajanje projekta: marec 2022 – september 2023
  Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.

  Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.